น.พ. จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ชื่อ น.พ. จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์
โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์
เพศ ชาย
ภาษาพูด ENGLISH
FRANCE
THAI
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ
การศึกษา - M.D., College of Medicine Rangsit University, 2002.
- Diplomate Thai Board of Surgery, 2008.
- Master in Hepatobiliary and Pancreatic Surgery , HBI, Villejuif, France, 2011.
- European University Diploma: Hepatic Pancreatic and Biliary Cancers , Université Paris-Sud , France, 2012
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา โรงพยาบาล


View Original