พ.ญ. ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์ชื่อ พ.ญ. ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์
โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์
เพศ หญิง
ภาษาพูด ENGLISH
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ
การศึกษา - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2547
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
- M.D.
- Diplomate Thai Board of Pediatric
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา โรงพยาบาล
MON 20:00 - 22:00 Samitivej Sukhumvit Child Health Institute
TUE 20:00 - 22:00 Samitivej Sukhumvit Child Health Institute
THU 20:00 - 22:00 Samitivej Sukhumvit Child Health Institute


View Original