health article
      
home / all about health / health article

การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร

Posted: 16-มี.ค.-2555


การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Esophago-gastro-duodenoscopy) หมายถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยใช้กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นซึ่งสามารถมองเห็นหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

ใครบ้างที่ควรทำการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน?
-    มีอาการปวดท้องไม่ทราบสาเหตุที่บริเวณช่องท้องส่วนบนแม้ว่าจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมแล้ว
-    อาการปวดบริเวณท้องส่วนบนที่สัมพันธ์กับอาการ หรืออาการแสดงอื่นๆ ที่น่าสงสัยว่าจะมีโรคที่ร้ายแรง เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลด หรือพบอาการในผู้ป่วยที่อายุ 45 ปีขึ้นไป
-    มีอาการบ่งบอกว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน ได้แก่ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ
-    มีอาการสงสัยเป็นโรคกรดไหลย้อนที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นอีก
-    อาการกลืนลำบาก หรือกลืนแล้วเจ็บ
-    อาการอาเจียนที่ติดต่อในเวลานานโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
-    เมื่อต้องเอาสิ่งแปลกปลอมออก
-    ต้องการวินิจฉัยที่แน่นอนในผู้ป่วยที่มีภาพถ่ายรังสีผิดปกติ

ต้องเตรียมตัวเช่นไรบ้าง?
-    ในคืนก่อนที่จะมาทำการส่องกล้องควรงดรับประทานอาหารและน้ำดื่มทุกชนิดอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
-    ถ้ามียาประจำตัวที่ต้องรับประทานทุกวัน เช่น ยาโรคหัวใจ ยาเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ว่าจะรับประทานได้หรือไม่
-    หยุดรับประทานยา Aspirin และยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนรับการตรวจ

ขั้นตอนการตรวจเป็นอย่างไร?
แพทย์จะทำการพ่นยาชาในลำคอ อาจจะมีการให้ยานอนหลับร่วมด้วย ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย หลังจากที่ยาชาออกฤทธิ์หรือผู้ป่วยหลับแล้วแพทย์จะทำการใส่กล้องเข้าไปทางปาก กล้องจะผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำได้เล็กส่วนต้น ถ้าพบความผิดปกติแพทย์อาจจะทำการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจหรือทำการรักษาร่วมด้วย ปกติใช้เวลาตรวจประมาณ 10-15 นาที

หลังส่องกล้องต้องทำอย่างไรบ้าง?
-    ถ้าท่านได้รับยานอนหลับอาจจะรู้สึกมึนงง อ่อนเพลียได้ ดังนั้นควรมีญาติมาด้วยเพื่อพากลับบ้าน
-    ภายหลังการตรวจถ้าไม่พบอาการผิดปกติใดๆ สามารถรับประทานอาหารและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) หมายถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโดยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
ใครบ้างที่ควรทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่?
-    ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ท้องเสียเรื้อรัง
-    ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง
-    อุจจาระผิดปกติ ลำอุจจาระเล็กลง ท้องผูกสลับท้องเสีย
-    ถ่ายอุจจาระปนเลือด
-    ปวดท้องน้อยเรื้อรัง หรือ ปวดเบ่ง อยากถ่าย ถ่ายไม่สุด
-    น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ
-    โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
-    ประวัติมะเร็งลำไส้ในครอบครัว

 
ต้องเตรียมตัวเช่นไรบ้าง?
-    ควรงดอาหารที่มีกากมาก เช่น ผัก ผลไม้ต่างๆ เป็นเวลา 3 วันก่อนทำการส่องกล้อง
-    หนึ่งวันก่อนที่จะมารับการตรวจแพทย์จะให้รับประทานยาระบาย
-    ในคืนก่อนที่จะมาทำการส่องกล้องควรงดรับประทานอาหารและน้ำดื่มทุกชนิดอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
-    ถ้ามียาประจำตัวที่ต้องรับประทานทุกวัน เช่น ยาโรคหัวใจ ยาเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ว่าจะรับประทานได้หรือไม่
-    หยุดรับประทานยา Aspirin และยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนรับการตรวจ

 
ขั้นตอนการตรวจเป็นอย่างไร?
แพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้าย หลังจากนั้นจะใส่กล้องเข้าไปทางรูทวารหนักของผู้ป่วย กล้องขึ้นไปตามลำไส้ใหญ่ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่นี้ อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดท้องได้ ดังนั้นส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยานอนหลับขณะทำการตรวจ

หลังส่องกล้องต้องทำอย่างไรบ้าง?
-    ท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดท้องเพราะขณะทำการส่องกล้องแพทย์จะใส่ลมเข้าไปในลำไส้ ไม่ต้องตกใจถือว่าเป็นอาการปกติ แต่ถ้าอึดอัดแน่นท้องมากผิดปกติควรมาพบแพทย์
-    อาจจะรู้สึกมึนงง อ่อนเพลียเพราะยาที่ได้รับขณะตรวจ ดังนั้นควรมีญาติมาด้วยเพื่อพากลับบ้าน
-    ภายหลังการตรวจถ้าไม่พบอาการผิดปกติใดๆ สามารถรับประทานอาหารและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
-    หากว่าพบอาการผิดปกติ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก
พ.ญ. ศศิณี ทองประเสริฐ
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
488 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร: +66 (0) 2378-9000
โทรสาร: +66 (0) 27317-044
อีเมล์: info.srinakarin@samitivej.co.th

Open in GoogleMaps
 all about health
related
Copyright © 2011 Samitivej PCL. All rights reserved. terms of use | sitemap