health article
      
home / all about health / health article

ต่อมลูกหมากโต

Posted: 11-มิ.ย.-2552

ต่อมลูกหมากโต เป็น การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆ ท่อปัสสาวะเมื่อโตมากจะบีบรัดท่อปัสสาวะให้ตีบแบนและยาวทำให้เกิดการอุดกั้น บริเวณท่อทางเดินปัสสาวะ เป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวก

 ต่อมลูกหมากโตชนิดธรรมดา
          ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งของระบบสืบพันธ์เพศชาย เป็นก้อน คาล้ายลูกเกาลัดล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ต่อจากคอกระเพาะปัสสาวะติดชิดด้านในของกระดูกหัวเหน่าและหน้ต่อทวารหนัก มีขนาดโดยประมาณคือ กว้าง 2 เซ็นติเมตร ยาว 4 เซ็นติเมตร และหนา 2 เซนติเมตร ทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารทีหล่อเลี้ยงตัวอสุจิให้แข็งแรงและสามารถสืบ พันธุ์ได้ขณะที่อยู่ในช่องคลอดหลังการร่วมเพศ
         
ต่อมลูกหมาก โต เป็นความผิดปกติที่มีความเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนเซลล์มากกว่าปกติทำให้ ต่อมลูกหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี 2 ชนิด คือ
          - ชนิดธรรมดา จะพบบ่อยมาก
          -  ชนิดร้ายแรง (มะเร็ง) ลักษณะเซลล์ไม่เหมือนเซลล์ปกติ และเจริญรวดเร็วมีการแพร่กระจายของเซลล์ไปยังอวัยวะอื่น

          ต่อมลูกหมากโตชนิธรรมดา ไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็ง แต่ทั้งสองโรคอาจพบร่วมกันได้ในบางคน ทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่กันคนละบริเวณของต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากโตชนิดธรรมดา
 
            เป็น การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆ ท่อปัสสาวะเมื่อโตมากจะบีบรัดท่อปัสสาวะให้ตีบแบนและยาวทำให้เกิดการอุดกั้น บริเวณท่อทางเดินปัสสาวะ เป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวก

สาเหตุ
          สาเหตุที่แน่ชัดไม่มีใครทราบ แต่คิดว่าเกิดจาก
            1. อายุมากขึ้น พบว่าชายที่อายุ 51-60 ปี มีอุบัติการณ์ของต่อมลูกหมากโต 50% หากอายุถึง 80 ปี อุบัติการณ์เกือบถึง 100% 
            2. ฮอร์โมนเพศชาย Testosterone ส่วนใหญ่จากลูกอัณฑะ ส่วนน้อยจากต่อมหมวกไต ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมน Dihydrotestosterone (DHT) โดยเอ็นไซม์  5 - alpha Reductase (5 - อัลฟ่า รีดักเทส) ในต่อมลูกหมาก สารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากโตขึ้น

อาการของต่อมลูกหมากโต 
          1. ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน ปวดปัสสาวะบ่อยจนบางครั้งก็ราดก่อนถึงห้องน้ำ
          2. ปัสสาวะไม่ค่อยออกต้องรอนาน
          3. ปัสสาวะนานกว่าจะหมด
          4. ปัสสาวะไม่พุ่ง, ลำปัสสาวะอ่อนลง
          5. กระปริบกระปรอย, ถ่ายๆ หยุดๆ หลายครั้ง
          6. ปัสสาวะไม่หยุด, ยังเหลือตกค้าง
          7. บางครั้งมีอาการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบ

ผลแทรกซ้อน 
          1. ปัสสาวะมีเลือดออกเพราะเส้นเลือดแตก เนื่องจากแรงเบ่ง
          2. ปัสสาวะไม่ออก
          3. มีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะ
          4. เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
          5. มีนิ่วเกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะ
          6. มีถุง (หรือกระพุ้ง) ยื่นออกจากกระเพาะปัสสาวะ
          7. ไตเสื่อม
          8. เกิดไส้เลื่อนหรือริดสีดวงทวารได้เนื่องจากออกแรงเบ่งปัสสาวะบ่อยๆ

การวินิจฉัยโรค
 
          1. ซักประวัติและถามอาการ, ระยะเวลาที่เริ่มเป็น
          2. แพทย์จะทำการตรวจทวารหนักเพื่อคลำดูต่อมลูกหมากโตมากน้อยเพียงใด
          3. การใช้แบบสอบถามอาการ โดยคิดออกมาเป็นคะแนน
          4. ปัสสาวะใส่เครื่อง ดูความแรงและปริมาตรของปัสสาวะ และตรวจดูน้ำปัสสาวะว่ามีเหลือในกระเพาะปัสสาวะเท่าใด
          5. การส่องกล้องดูทางท่อปัสสาวะเพื่อตรวจดูว่าต่อมลูกหมากโตจริงหรือไม่, และดูว่ามีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือไม่ เช่น นิ่ว
          6. การตรวจโดยใช้อัลตร้าซาวด์เพื่อวัดขนาดและดู ลักษณะของต่อมลูกหมาก
          7. การเจาะเลือดดู พี.เอส.เอ. เพื่อช่วยแยกโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

การักษา 
          จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยปัสสาวะได้เหมือนปกติ

วิธีรักษามี 4 วิธี คือ 
          1. การรักษาแบบประคับประคอง 
          ใช้ในกรณีมีอาการไม่มากและไม่มีอาการแทรกซ้อน
          2. การใช้ยา 
          ยารักษาต่อมลูกหมากโตที่เป็นที่ยอมรับกันมี 2 ชนิด
           ก. ยาที่ลดขนาดต่อมลูกหมาก ได้แก่ กลุ่มยาต้านเอ็นไซม์ 5 - อัลฟ่า รีดักเตส โดยยาจะไปยับยั้งที่สาเหตุคือ เอ็นไซม์ 5 - อัลฟ่า รีดักเตส ทำให้ DHT ลดลง มีผลทำให้ต่อมลูกหมากเล็กลง, อาการปัสสาวะขัดดีขึ้น
           ข. ยาลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบในเนื้อต่อมลูกหมาก, ทำให้อาการดีขึ้น ได้แก่ กลุ่มยาต้านอัลฟ่า

3. การผ่าตัด
          ใช้ในรายที่มีอาการมาก, เดือดร้อนมากหรือมีผลแทรกซ้อนดังที่กล่าวมาข้างต้น
          การผ่าตัดมีหลายชนิด แต่วิธีที่นิยมมากที่สุดก็คือการใส่เครื่องมือเข้าไปทางท่อปัสสาวะและตัด ต่อมลูกหมากออกมาทางท่อปัสสาวะด้วยไฟฟ้าวิธีนี้เรียกว่า   (TURP) วิธีนี้มีการสูญเสียเลือดบ้าง อาจจะต้องให้เลือดในบางรายหากต่อมลูกหมากใหญ่มากก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดผ่าน หน้าท้องเหนือหัวเหน่าจากนั้นแพทย์ก็ผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออก
 
4. การรักษาวิธีอื่น
          หลักการ เพื่อให้เกิดความร้อนต่อเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก เช่น การใช้ความร้อนที่ได้จากไมโครเวฟ (MICROWAVE), คลื่นวิทยุ (RADIO - FREQUENCY), คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ (ULTRASOUND), หรือเลเซอร์ (LASER) เป็นผลให้ต่อมลูกหมากเหี่ยวลง ทำให้ท่อทางเดินปัสสาวะกว้างขึ้น
            การรักษาวิธีนี้มีข้อดีและข้อเสียจึงควรให้ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นผู้พิจารณา

Our Specialist >>>  

โรงพยาบาลสมิตเวช สุขุมวิท
133 สุขุมวิท 49, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110
โทร: +66 (0) 2711-8181
โทรสาร: +66 (0) 2391-1290
อีเมล์: info@samitivej.co.th
               
Open in GoogleMaps
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
8 ซ.แหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร: +66 (0) 3832-0300
โทรสาร: +66 (0) 3831-2963
อีเมล์: infossh@samitivej.co.th

Open in GoogleMaps
 all about health
related
promotion & package  
Copyright © 2011 Samitivej PCL. All rights reserved. terms of use | sitemap