health article
      
home / all about health / health article

พิลาทีส

Posted: 13-ต.ค.-2552

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบพิลาทีส
 • ปรับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจในการเคลื่อนไหว
 • สร้างความแข็งแรง และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ทำให้มีบุคลิกที่ดีและมีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติอย่างสวยงาม
 • เน้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว โดยจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแบนราบสวยงามและกล้ามเนื้อลำตัวที่แข็งแรงจะทำให้ความเสี่ยงต่อโรคปวดหลังลดน้อยลง
 • กระตุ้นการเรียนรู้การเคลื่อนไหว และท่าทางที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน และหลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อที่ไม่จำเป็น
 • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวที่เป็นไปตามธรรมชาติและมีการกระแทกของข้อต่อน้อย
 • ฟื้นฟูร่างกายหลังความเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายแบบพิลาทีส
 • ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกเพศทุกวัย
 • ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วนและหน้าท้อง
 • ผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง จากกล้ามเนื้อลำตัวที่อ่อนแอและทำงานไม่สมดุลย์
 • นักกีฬาที่ต้องการออกกำลังกายเฉพาะ ให้เหมาะสมกับกีฬาที่เล่นอยู่
 • นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาฟื้นฟูด้านการเคลื่อนไหว
 • ผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอที่ต้องการการออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไป
รูปแบบของการออกกำลังกายแบบพิลาทีส
 • การออกกำลังกายบนแมต โดยไม่ใช้อุปกรณ์หรือใช้อุปกรณ์เพียงเล็กน้อย
 • การใช้เครื่องมือเฉพาะทางพิลาทีส เช่น เครื่องรีฟอร์มเมอร์ คาดิแลค วุนดาแชร์ เป็นต้น
 • พิลาทีสบนลูกฟิตบอล
 • การใช้เทคนิคพิลาทีสร่วมกับการออกกำลังกายอื่น เช่น โยคะ ยกน้ำหนัก เต้นแอโรบิค ฯลฯ

การออกกำลังกายแบบพิลาทีส ในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • สถานที่เฉพาะเป็นส่วนตัวในการออกกำลังกายแบบพิลาทีส
 • บุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกเทคนิคการออกกำลังกายแบบพิลาทีสมาโดยเฉพาะ จากสถาบันระดับสากล Physicalmind Institute
 • อุปกรณ์พื้นฐานของพิลาทีสที่ทันสมัยและครบถ้วน ได้แก่ เครื่อง Reformer, Cadillac, Wunda chair และอุปกรณ์ทางแมต
 • โปรแกรมการออกกำลังกายแบบพิลาทีสฟื้นฟูในผู้ป่วย
 • โปรแกรมการออกกำลังกายแบบพิลาทีสสำหรับนักกีฬาและฟื้นฟูนักกีฬาที่บาดเจ็บ
 • โปรแกรมการออกกำลังกายแบบพิลาทีสเพื่อสุขภาพและความสวยงาม
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
โทร.038-320-300 ต่อ 1401 

 

 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
8 ซ.แหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร: +66 (0) 3832-0300
โทรสาร: +66 (0) 3831-2963
อีเมล์: infossh@samitivej.co.th

Open in GoogleMaps
 all about health
related
Copyright © 2011 Samitivej PCL. All rights reserved. terms of use | sitemap