health article
      
home / all about health / health article

เรื่องลับๆ ของสาวๆ ที่ผู้ชายห้ามสแกน

Posted: 10-ต.ค.-2555

 

รูปภาพต่อไปนี้อาจจะดูน่ากลัวบ้าง แต่ให้เห็นภาพเพื่อบอกความแตกต่างได้จริง ๆ นะครับ

 

 

เมื่อมีตกขาวผิดปกติ
ตกขาว เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนมีปัญหานี้ ซึ่งอันที่จริงแล้ว ระบบสืบพันธ์จะมีต่อมภายในช่องคลอดและปากมดลูกที่จะผลิตของเหลวที่นำเอาเซลล์ที่ตายและแบคทีเรียออกมา  ซึ่งจะเป็นตัวทำความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อได้ โดยปริมาณที่ออกมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคน สีที่ปรกติอาจจะมีลักษณะใส ไปจนถึงสีขาวแบบน้ำนม ขึ้นอยูกับช่วงเวลาตามรอบเดือน โดยในขณะที่มีการตกไข่ การให้นมบุตร อาจจะมีสีและกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปที่คุณเองอาจจะสังเกตได้ อย่างไรก็ตามถ้ามีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปอย่างชัิดเจน โดยถ้ามีอาการคัน หรืออาการเจ็บแสบบริเวณช่องคลอด อาจจะเป็นลักษณะที่มีการติดเชื้อ

 

 

สาเหตุของตกขาวที่ผิดปกติ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอด จะทำให้มีกลิ่น สี และลักษณะของตกขาวที่เปลี่ยนแปลงไป  ปัจจัยที่ทำให้เกิดความไ่ม่สมดุลนี้ได้แก่

 • การใช้ยาแก้อักเสบ หรือสเตียรอยด์
 • การติดเชิ้อแบคทีเรีย bacterial vaginosis ซึ่งพบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์
 • การใช้ยาคุมกำเนิด
 • มะเร็งปากมดลูก
 • การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่น Chlamydia หรือ gonorrhea
 • เบาหวาน
 • การทำความสะอาด การใช้สบู่ที่มีความเป็นด่างมากเกินไป
 • การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน ปีกมดลูก รังไข่
 • การติดเชื้อ trichomoniasis จากการมีเพศสัมพันธ์
 • การอับเสบของช่องคลอด
 • การติดเชื้อรา


ลักษณะของตกขาวที่อาจจะพบได้

ตกขาวที่มีลักษณะปนเลือดหรือมีสีน้ำตาล 

มีประจำเดือนมาผิดปกติ ไม่ตรงรอบ หรือที่่พบได้แต่ไม่บ่อยคือ มะเร็งในโพรงมดลูก หรือมะเร็งปากมดลูก อาจมีอาการปวดท้องน้อยหรือมีเลือดออกผิดปกติร่วมด้วย

 

ตกขาวที่มีลักษณะขุ่นหรือสีเหลือง
อาจจะเป็นการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น Gonorrhea อาจจะมีอาการเลือดออกระหว่างรอบเดือน หรือมีอาการกลั้นไม่ปัสสาวะไม่อยู่

           

ตกขาวที่มีลักษณะเหลืองเขียวมีฟองปน
อาจจะเกิดจากการติดเชื้อปรสิต Trichomoniasis มักจะมีอาการปวดและคันเวลาปัสสาวะร่วมด้วย

           

ตกขาวที่มีสีชมพู

เป็นลักษณะที่พบได้ในหญิงหลังคลอด เนื่องจากการลอกของเยื่อบุโพรงมดลูก

ตกขาวที่มีลักษณะขาว หนา ๆ เป็นก้อน ๆ
เกิดจากการติดเชื้อรา จะมีอาการบวม แดง คัน บริเวณอวัยวะเพศ มีอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์

          

ตกขาวที่มีสีขาว เทา หรือ เหลือง มีกลิ่นเหมือนกลิ่นปลา
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย bacterial vaginosis จะมีอาการคัน อาการแสบ แดง และบวมบริเวณอวัยวะเพศ 

           

การวินิจฉัย

แพทย์จะทำการซํกประวัติและสอบถามถึงอาการที่เป็น เช่น

 • เริ่มมีตกขาวผิดปกติตั้งแต่เมื่อใด
 • ตกขาวที่ตรวจพบมีสีอะไร
 • มีกลิ่นอย่างไร
 • มีอาการบวม แดง คันหรือไ่ม่
 • ประวัติการมีเพศสัมพันธ์
 • การใช้น้ำยาหรืออุปกรณ์ทำความสะอาด

แพทย์จะทำการตรวจภายใน และเก็บตัวอย่างตกขาว เพื่อทำการตรวจและเพาะเชื้อ นอกจากนี้อาจจะทำการเก็บเซลล์ปากมดลูก เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 

 
รูปการตรวจพบการติดเชื้อแบคทีเรีย

 

รูป trichomonas

  

การรักษา

การรักษาจะึขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ตรวจพบ โดยเมื่อได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัิติการแล้ว ทำใ้้ห้ทราบสาเหตุที่ชัดเจน เช่นการติดเชื้อรา จะให้การรักษาเืชื้อราในรูปแบบเจลหรือชนิดสอดในช่องคลอด การติดเชื้อแบคทีเรียจะให้รับประทานยาแก้อักเสบ การติดเชื้อปรสิต trichomonas จะให้การรักษาด้วยยา metronidazole หรือ tinidazole

 

การป้องกัน

 • รักษาความสะอาดเป็นประจำ ด้วยการใช้สบู่อ่อน ๆ และน้ำอุ่น
 • ไม่ควรใช้การทำความสะอาดด้วยสบู่ที่แรง หรือการฉีดล้างด้วยน้ำยา หรือ สเปรย์ หรือ สบู่ที่มีฟองมากเกินไป
 • หลังจากเข้าห้องน้ำ ควรทำสะอาดให้แห้ง เวลาเช็ดทำความสะอาดให้เช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลัง เพื่อป้องกันการติดเชือแบคมีเรียเข้าไปในช่องคลอด  
 • ใส่ชุดชั้นในผ้าฝ้าย จะช่วยระบายความชื่นได้ดี และไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไป
 • การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากฝ่ายชาย
 • ควบคุมระัดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระัดับปกติ
 • รับประทานโยเกิร์ตที่มี lactobacillus aciophilus ในช่วงที่รับประทานยาแก้อักเสบเพื่อป้องกันการติดเชื้อรา


 
 

โรงพยาบาลสมิตเวช สุขุมวิท
133 สุขุมวิท 49, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110
โทร: +66 (0) 2711-8181
โทรสาร: +66 (0) 2391-1290
อีเมล์: info@samitivej.co.th
               
Open in GoogleMaps
 all about health
related
promotion & package  
Copyright © 2011 Samitivej PCL. All rights reserved. terms of use | sitemap