health article
      
home / all about health / health article

โรคแพ้อากาศ หรือโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

Posted: 08-พ.ย.-2555อากาศแปรปรวนบ่อยๆ แบบนี้ หลายคนมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จามไม่หยุด โดยไม่ทราบสาเหตุ และก็ปล่อยให้อาการเหล่านี้มากวนใจอยู่เรื่อยๆ นายแพทย์สุรสฤษดิ์ ขาวละออ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันคลินิก จากศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ห่วงใย อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง จึงแนะนำวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากอาการเหล่านี้ ผ่านนิตยสาร Lisa เล่มล่าสุดว่า
อาการน้ำมูกใส จามติดๆ กันหลายครั้ง อาจมีอาการคัดจมูก คันจมูก คันตาร่วมด้วย แล้วอาจจะหายไปเอง คล้ายคนเป็นหวัดแต่มักไม่มีไข้ หรืออาจจะรุนแรงมากขึ้นเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง เช่นจากร้อนมาเย็น หรือได้รับมลภาวะอื่นๆ เช่นควันบุหรี่ ฯลฯ  อาการเหล่านี้ คือ โรคแพ้อากาศ หรือโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้  ซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม ร่วมกับการได้รับสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ และมลภาวะต่างๆ ในอากาศ โรคภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังที่ดูไม่รุนแรง แต่เมื่อเกิดโรค หรือภาวะแทรกซ้อนแล้ว การรักษาจะยุ่งยากยิ่งขึ้น  ดังนั้นผู้ป่วยควรดูแลตัวเองโดยหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ให้ไกล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่เครียด พักผ่อนอย่างเพียงพอ ที่สำคัญควรพบอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนี่อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคแทรกซ้อนนะครับ
 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 
 
 

โรงพยาบาลสมิตเวช สุขุมวิท
133 สุขุมวิท 49, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110
โทร: +66 (0) 2711-8181
โทรสาร: +66 (0) 2391-1290
อีเมล์: info@samitivej.co.th
               
Open in GoogleMaps
 all about health
related
Copyright © 2011 Samitivej PCL. All rights reserved. terms of use | sitemap