คลินิกโรคพันธุกรรม
      
home / medical services / center & clinic / สมิติเวช โรงพยาบาลเด็ก / คลินิกโรคพันธุกรรม

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกหลายชนิดสามารถรักษาได้
คลินิกเวชพันธุกรรมและกลุ่มอาการดาวน์มีคณะแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการดาวน์และโรคทางพันธุกรรมแก่เด็กที่มีความบกพร่องแ่ต่กำเนิด คลินิกเวชพันธุกรรมของโรงพยาบาลเด็ก คลินิกเวชพันธุกรรมพร้อมให้บริการเด็กที่มีอาการดาวน์หรือมีโรคพันธุกรรม ทีมแพทย์ยังสามารถให้บริการตรวจและวินิจฉัยเพื่อรักษาภาวะกล้ามเนื้อประสาทเสื่อมเด็ก และเด็กที่มีภาวะพัฒนาการช้า ปัญญาอ่อน หลังการบำบัดพวกเรามีบุคคลากรพร้อมให้การรักษาทำกายภาพบำบัด สมิติเวชพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและมาตรฐาน JCI พวกเราทำงานเป็นทีมเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุด

โรคพันธุกรรมเป็นโรคที่หลายคนรู้จักดีเพราะเป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ เช่น โรคแคระ โรคท้าวแสนปม โรคกลุ่มอาการดาวน์ โรคฮีโมฟีเรีย โรคธาลัสซีเมีย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบว่าความพิการแต่กำเนิดหลายอย่าง เช่น ภาวะปัญญาอ่อนบางประเภท โรคชักบางชนิด ภาวะเลี้ยงไม่โต หรือ เด็กที่มีรูปร่างหน้าตาผิดพ่อผิดแม่เหล่านี้ก็มีมูลเหตุจากพันธุกรรมด้วยโดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติเป็นกับคนในครอบครัวมาก่อน หลายโรครักษาได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยถึงสาเหตุที่ถูกต้อง บางโรคป้องกันได้ หรือ มีทางเลี่ยงไม่ให้เป็นโรคซ้ำๆในครอบครัวได้ เช่น การทำวินิจฉัยก่อนคลอด โดยที่คนในครอบครัวจะต้องมีความเข้าใจในโรคเหล่านี้อย่างถูกต้องจากการรับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์

 

 

our services

ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคกลุ่มอาการดาวน์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม โรคกล้ามเนื้อและประสาทเสื่อม โรคธาลัสซีเมีย รวมทั้งภาวะพิการแต่กำเนิด ภาวะพัฒนาการช้าหรือปัญญาอ่อน โรคชักพันธุกรรม

  ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับโครโมโซม และโรคที่มีความผิดปกติของยีนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเสื่อม และระบบประสาทเสื่อม

   ให้การฝึกกระตุ้นพัฒนาการในโรคที่มีภาวะพัฒนาการช้าหรือปัญญาอ่อน

    ให้การฝึกกระตุ้นการพูด

     การทำกายภาพบำบัด โรคกล้ามเนื้อฝ่อ ลีบพันธุกรรมห่อลีบ โรคข้อยึดติดแต่กำเนิด

      ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวินิจฉัยก่อนคลอด

        

        
        
       related treatment & health article
              
        
       ถอดรหัสโรคร้าย ผ่ารหัสชีวิต ด้วย Gene Test SamitivejDiagnogene เป็นนวัตกรรมการต...
        
              
              
        
       การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (การปลูกถ่ายไขกระดูก) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวก...
        
              
              
        
       ทราบได้อย่างไรว่าลูกตัวเตี้ย เปรียบเทียบกับพี่น้อง เพศเดียวกัน ร่วมบิ...
        
              
              
        
         นับเป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคธาลัสซีเมี...
        
              
       related health package
        
       appointment & enquries
       Phone: 66 (0) 2378-9117-8
       Call Center: 66 (0) 2378-9000
       Fax: 66 (0) 2731-7044
       E-mail: info.srinakarin@samitivej.co.th
       คลินิกโรคพันธุกรรม โรงพยาบาลเด็ก สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
       service hours
       Day Time
       Monday through Friday -
       Sunday 13.00 pm. - 15.00 pm. [Week 4]
       Saturday -
       our doctors
       appointment & enquries
       Phone: 66 (0) 2378-9117-8
       Call Center: 66 (0) 2378-9000
       Fax: 66 (0) 2731-7044
       E-mail:  
       info.srinakarin@samitivej.co.th
       คลินิกโรคพันธุกรรม โรงพยาบาลเด็ก สมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
       what people
       say about us
       Copyright © 2011 Samitivej PCL. All rights reserved. terms of use | sitemap